Sverigedemokraternas politik del 2


I den förra artikeln om Sverigedemokraterna ville jag visa på mer grundläggande skillnader i politiska perspektiv mellan libertarianismen och Sverigedemokraternas vision om en välfärdsstat och folkhemsbygge. I denna artikel kommer jag att gå in mer i detalj på specifika politiska frågor.

+ There are no comments

Add yours