Sverige vid krig: Förfogandelagen


I Sverige gäller den sk likhetsprincipen vid kris, beredskap eller krig, dvs att samma lagar gäller vid krig som vid fred. Men det finns också lagar som bara gäller vid krig och en av de intressantaste är förfogandelagen, som i princip innebär att staten inför eller vid krig får beslagta egendom och även tvinga personer att arbeta åt rikets försvar.

+ There are no comments

Add yours