Sverige påverkar i ringa utsträckning


Det mest intressanta med Migrationsverkets nya prognos för flyktingmottagandet är inte den stora osäkerheten – från 70 000 till 140 000 – utan hur liten betydelse man fäster vid den svenska regeringens eventuella åtgärder. Det är utvecklingen i EU och resten av världen som har störst betydelse. Ekonomiskt innebär huvudalternativet en permanent nivåhöjning i statens mottagandekostnad till 60 miljarder kronor. Där kommer utgiftsnivån också att stanna under överskådlig tid. Däremot lär effekterna på ekonomin i övrigt bli blygsamma. Tillväxten förblir hög, arbetslösheten förhållandevis låg och budgetunderskottet under kontroll. Utmaningarna som migrationen ställer politikerna är framför allt inte ekonomisk.

+ There are no comments

Add yours