Sverige och den offentliga upphandlingen


Tar del av en del nya siffror från EU-kommissionen om småföretag och offentlig upphandling. Vi som följer utvecklingen har ju tidigare noterat tendensen till centraliserad upphandling. Sverige har ändå under många år legat i mitten av statistiken – vi missgynnar våra små- och medelstora företag ungefär lika mycket som alla andra länder. Men något verkar ha skett de senaste åren. Enligt EU-kommissionens senaste statistik utmärker vi oss nu genom att ha lägst andel småföretag som vinner upphandlingar – sett till kontraktsvärdet. När det gäller upphandlingar över gränsvärdet, sådana som måste annonseras, delar vi sistaplatsen med Portugal.

+ There are no comments

Add yours