Sverige importerar just nu elkraft motsvarande en och halv kärnkraftreaktor


Hos Svenska Kraftnäts sida Kontrollrummet kan man just nu se att Sverige i skrivande stund nettoimporterar elkraft motsvarande en och en halv kärnkraftreaktor. Detta trots att vi ännu inte lagt ner kärnkraften, utan bara upplever en liten köldknäpp om hösten. Kontrollrummet anger just nu en nettoimport av elkraft till Sverige motsvarande 1 398 MW. Som jämförelse är de två äldsta kärnkraftsreaktorerna i Ringhals, som ska läggas ner, på motsvarande 857 MW och 866 MW. De två nyare är på 1 045 MW och 1 094 MW. Det räcker alltså med lite höstkyla mot slutet av november, så är Sveriges importbehov i nivå med en och en halv kärnkraftsreaktor.

+ There are no comments

Add yours