Sverige bör liksom Storbritannien få ett undantag


Det verkar som om Storbritannien får ett begränsat undantag i EU-reglerna som ska förhindra diskriminering av utländska arbetstagare från andra EU-länder. Frågan är dock skild från den parallella diskussionen om huruvida flyktingar ska kunna ta del av sociala förmåner. Sannolikt finns ett samband, men juridiken är snårig och ett undantag på det ena området behöver inte implicera att man har rätt att sätta upp ett likadant undantag på det andra området. Sverige borde i vilket fall som helst omedelbart haka på om denna begränsning införs.

+ There are no comments

Add yours