Sverige är redan ett ockuperat land – regeringen har underkastat sig de kriminella klanernas våld


Hej käre svensk, du håller på att förlora ditt land – bryr du dig inte? Jag funderar på hur långt det ska behöva gå för att svenskarna på riktigt ska inse att de håller på att förlora sitt land.