Svenskt folkstyre och dess brister – riksdagsmatematik


Representativ demokrati kan ses som en projektion av folkviljan ned i ett antal ledamöter i en beslutande församling. Ledamöterna utses genom fria och rättvisa val. Det är den ideala bilden och i Sverige gäller den bilden alldeles oavsett hur sedan verkligheten ser ut och fungerar.