Svenskarnas skulder större än de likvida tillgångarna


De svenska hushållens samlade likvida tillgångar är sedan år 2000 lägre än hushållens skulder. Även om man skulle sälja av eller använda samtliga likvider man förfogar över kan man alltså inte lösa sina skulder. Det finns diverse “experter” som är sk socialister, dvs gillar att jämföra de svenska hushållens totala tillgångar med skulderna och hävda att det inte finns några problem, eftersom tillgångarna överstiger skulderna. Det innebär dock att man har otur när man tänker. Eftersom det inte alltid är samma som äger tillgångarna och som är skuldsatta, så förutsätter man alltså socialism, där man ska ta tillgångar från de som har för att lösa skulderna hos de som inte har.

+ There are no comments

Add yours