Svensk urskog startskott för Swexit-rörelse


Vem, tycker du, skall ha beslutanderätt över skogen? Skogsägaren eller politiker i EU-kommissionen?