Svensk tillämpning vs skotsk tillämpning av samma EU-direktiv i en bild


Tanken med EU är att man ska få samma lagstiftning i alla EU-länder, så att man uppstår konkurrensneutralitet. Men Sverige är alltid helt rabiata i att tillämpa allt, för största möjliga skada och nedsatta konkurrensförmåga för svensk del.

+ There are no comments

Add yours