Svensk, sjuk, vård.


DN gjorde nyligen ett experiment där de ringde runt till vårdcentraler och bad om svensk vårdpersonal. Av resultatet drog man slutsatsen att det finns så kallad ”strukturell rasism” mot utländsk vårdpersonal.

+ There are no comments

Add yours