Svensk politik som en kamp mellan Wasar och Dackar


Den som deltog på Freedomfest 2015 hade möjligheten att höra Joakim Fageströms historiska exposé av Dackeupproret och betydelsen av de decentraliserade strukturer i Småland som verkade som grogrund för motståndet mot centralmakten i Stockholm. I denna artikel vill jag göra en approximation över den svenska historien som en kamp mellan ”wasar” och ”dackar”, mellan dem som följer den uråldriga nordiska traditionen av decentraliserat styre och tingsdemokrati och dem som verkat i riktning mot att centralisera och politiskt homogenisera den politiska makten.

+ There are no comments

Add yours