Svensk landsbygds framtid


Av tre ledarskribenter som på senare tid tagit upp landsbygdens problem, är det bara en som berört de lagar som inskränker äganderätten och därigenom begränsar utvecklingsmöjligheterna. Nej det var inte sant. Maria Rankka i SvD, som pläderade för ändrade lagar, uttryckte sig inte så skarpt och tydligt. Hon skrev att landsbygden måste få använda sina tillgångar för egen vinning. Det är inte rimligt att landsbygdens tillgångar reserveras för stadsbornas nöjen och förströelse. Hon önskade att strandskyddslagen måste ändras.

+ There are no comments

Add yours