Svart och vitt när sexpolisen spekulerar


Polisen och stormoralisten Simon Häggström har skrivit en bok om sexhandel och ges utrymme i Aftonbladet. Om du pratar med sexsäljare om vilka deras kunder är, är sannolikheten stor att du får ungefär samma svar; “vanliga män”. Häggström bekräftat detta genom att beskriva dem han griper som “fäder, äkta makar, söner. Vanliga ‘snubbar’ med vanliga liv”. Just därför blir hans syn på sexköparen så märklig.

+ There are no comments

Add yours