Sunda ekonomiska idéer är världens enda chans till räddning


Vid Mises Circle i våras höll John Tamny från Forbes ett tal som jag, tills alldeles nyss, missat. Och inte vilket tal som helst utan Henry Hazlitt-föredraget. Märkbart ödmjuk inför det ok av förväntningar det ställde på honom levererade han vad som i alla fall jag anser vara årets viktigast tal inom ämnet ekonomi: Government Barriers to Economic Growth. (Talet spelades som väl var in och jag gör filmen tillgänglig för enkel konsumtion nedan.)

+ There are no comments

Add yours