Studie: 90-talskrisens bankräddningar blev en förlust för svenska staten


Trots att man lyckades sälja fd Nordbanken mfl tillgångar till bra priser visar det sig nu att den så hyllade svenska räddningen av bankerna under 90-talskrisen i själva verket var en förlust. Detta då man räknar in de högre räntor som drabbade staten på grund av agerandet. Staten lade 104 miljarder SEK på att rädda banksektorn, och kunde senare sälja av tillgångar inklusive fd Nordbanken, dvs Nordea, för 146 miljarder kronor. Men de högre räntor man fick betala på grund av krisen och de skulder man drog på sig för räddningsåtgärderna gjorde att man ändå gick med 21 miljarder i förlust.

+ There are no comments

Add yours