Striden för välfärdsstaten


Att fri invandring och välfärdsstat inte går ihop är en gammal sanning. Men den har aldrig riktigt prövats eftersom Sverige under sin historiskt sett korta tid med universell välfärdsmodell inte haft fri invandring eller varit utsatt för ett hårt immigrationstryck under en längre tid. Där är vi dock nu. Tyskland stängde gränsen mot Österrike i går. Tjeckie, Slovakien och Ungern följde efter.

+ There are no comments

Add yours