Stort och smått i multikulturens tecken


Svenska och europeiska politiker vill av någon anledning se ett multikulturellt Europa växa fram. Möjligen kan det förklaras med att de i samarbetsprojektets begynnelse tänkte sig blandningar av europeiska kristna eller sekulära demokratiska kulturyttringar, men kunde inte se utomeuropeiska influenser spela någon betydande roll. Nu är vi lika fullt där, att vi måste ta ställning till vilka främmande influenser vi ska acceptera och eventuellt anpassa oss till. Att anpassa dem till oss, nej det står inte på den multikulturella dagordningen.

+ There are no comments

Add yours