Stoppa bedrägeriet!


Varför berättar inte svenska media sanningen om vindkraften? Inte ens när det faller omkull snurror över vägar och andra allvarliga incidenter inträffar ifrågasätts vindkraften. Inte ens när det uppdagas att rena lagbrott begås av vindkraftindustrin blir det några näsvisa frågor till dess representanter. Inte ens när elpriserna är negativa, bolagen går i konkurs, inte ens när staten tvingar marknaden till sned produktion för att gynna vindkraften ställer journalisterna några besvärande frågor vare sig till energisektorn eller till politikerna.

+ There are no comments

Add yours