Stöd i baklås


Jordbruksverket har nu fått i uppdrag formulera villkoren för stöd 2016-2020. Verket har gett ut en handbok för hur detta ska gå till vilka som är stödberättigade etc. Ännu är allt inte klart och handboken uppdateras vid behov. I senaste utgåvan, som kom 15-12-09 kan man läsa följande text. Beloppen kan variera, men principerna är desamma för alla stödkategorier.

+ There are no comments

Add yours