Stockholms Handelskammare: Endast 7% av hushållen går plus – 58% lever på lån eller sparade pengar


Stockholms Handelskammare har släppt en ny Barometer, som talar om hur fantastisk den överhettade ekonomin i Stockholm. Det visar sig dock att endast 7,46% av hushållen faktiskt går plus och hela 57,52% bara klarar ekonomin genom att förbruka sparkapital eller rent av ta lån. Hushållens ekonomi lever alltså på kreditdopning och förbränning av sparpengar. Ett annat sätt att uttrycka det är att mer än hälften av hushållen i Stockholm går back idag och endast vart fjortonde hushåll går plus.

+ There are no comments

Add yours