Stockholm har fallit!


Det borde råda krigsrubriker i lokaltidningarna här runt Sveriges reservhuvudstad, Karlsborg. Stockholm har fallit! Nu är det upp till oss att bringa reda i det kaos som sprids från Stockholm. Alla meddelanden från Stockholm skall betraktas som desinformation till dess den fria svenska exilregeringen i Karlsborg säger annat. Politikerna och media i kungliga huvudstaden är i frågan om klimathotet samtliga styrda av främmande makt, Förenta Nationerna. Dess propagandaavdelningar UNFCCC och IPCC har beslagits med lögner och forsningsfusk.

+ There are no comments

Add yours