Stefan Löfvens regeringsförklaring: Sverige ställer upp för angripna EU-länder


I sin första regeringsförklaring den 3:e oktober 2014 var Stefan Löfven (s) helt tydlig med att Sverige ställer upp för angripna EU-länder. Om nu Frankrike åberopar Lissabonfördraget artikel 42.7 är det svenska svaret alltså givet. Frankrike kan redan idag vara på väg att åberopa Lissabonfördraget artikel 42.7 då landet blivit angripen med vapenmakt. Det innebär att samtliga EU-länder ska ställa upp med alla till buds stående medel när Frankrike kallar.

+ There are no comments

Add yours