Statsskulder inom EU


Två bilder av EU-ländernas statsskulder. Den översta är procent av BNP, dvs en procentuell fördelning av skulden beroende på hur produktiva medborgarna är i landet. Och den understa är i miljoner euro, dvs en konkret bild av den faktiska skulden, oavsett hur produktivt landet/folket är.

+ There are no comments

Add yours