Statsdominans och allmänhetens underkastelse: några grundläggande principer


Översättning av artikeln ”Some Basics of State Domination and Public Submission” av Robert Higgs.

+ There are no comments

Add yours