Staten som rovkapitalist


Poängen med den demokratiska staten sägs ju vara att den gör det möjligt för folk att ta vara på större intressen än rent monetära. Men det visar sig att den trots allt högtidligt prat inte är mer sentimental än den ”rovkapitalism” den påstår sig skydda oss ifrån.