Staten sågar i den gren den sitter på


131 nya naturreservat fick Sverige 2020, med en total yta av 159.000 hektar, rapporterar Naturvårdsverket. 2019 var antalet nya naturreservat 181 med en yta av 45.000 hektar och 2018 bildades 193 reservat på 78.000 hektar. Verket pekar på att just arealen var större 2020 än tidigare år även om antalet nya reservat sjönk- och att 133.000 av de nya hektaren är havsmiljöer.

+ There are no comments

Add yours