Staten och kommunerna bör ta större ansvar för elnäten


I dag står sju kärnkraftsreaktorer stilla och mer el kommer för första gången från vindkraft än från kärnkraften. Det är på många sätt ett historiskt ögonblick och visar med nästan demonstrativ tydlighet att kärnkraften är på väg att försvinna – här som i Tyskland. Frågan är mer hur den försvinner än om.

+ There are no comments

Add yours