Staten har inga pengar


Den ”farsartade orkan” som den spanska filosofen Ortega y Gasset hävdar rasade i det västerländska samhället vid denna tid (reds. anm.: 1900-talets första halva) ledde den ekonomiska vetenskapen på villovägar. Många kommer givetvis ihåg ”den nya ekonomin” som kläcktes på Herr Coolidges vakt, där det utan tvivel bevisades att kredit kunde staplas på kredit för evigt, alla skulle bli rika och ingen skulle behöva arbeta.

+ There are no comments

Add yours