Staten gick back 72 miljarder 2014


Ekonomistyrningsverket rapporterade idag att svenska staten gick back 72 miljarder SEK förra året, en förbättring med 59 miljarder jämfört med 2013. Alliansens styre slutade alltså med en förbättring av läget från minus 131 miljarder till minus 72 miljarder. Utfallet blev 27 miljarder sämre än budgeterat. Utgifterna blev 3 miljarder lägre än beräknat och den stora posten är att inkomsterna blev 30 miljarder lägre än väntat.

+ There are no comments

Add yours