Staten förbjuder fungerande behandling av Covid-19!


Jag återger här abstract från en metastudie omfattande över 3000 Covid-19 patienter som visar att kraftig reduktion av dödligheten i Covid-19 är möjlig genom medicinering med den gamla billiga välbeprövade medicinen Ivermectin.

+ There are no comments

Add yours