Starkt försvar av privat egendom löser resursknapphet


Resursknapphet existerar i många former och är det som den ekonomiska vetenskapen främst handlar om. Om resurser inte var knappa skulle det inte finnas något behov av att ekonomisera (hushålla). Alla resurser är knappa, så som tid, mänsklig energi, naturresurser, etc. Det är inte intuitivt att lösningen på problemet är att låta resurser ägas privat. Socialister vill gärna ignorera det faktum att knapphet existerar, och ha alla resurser kollektivt ägda för det allmänna bästa. I kontrast till detta vet vi som studerat österrikisk ekonomi att privat egendom löser knapphetsfrågan, och det är detta som jag nu kommer att diskutera.

+ There are no comments

Add yours