Stackars Riksbanken


I dagarna kom Statistiska Centralbyrån (SCB) ut med statistik för sista kvartalet 2015 (hela rapporten inklusive kommentarer finns här – DN hade även en kortare sammanfattning) och det är alltid lika spännande att kolla igenom nationalräkenskaper eller andra rapporter från SCB. Som Mises-följare ställer vi oss naturligtvis väldigt kritiska till värdet av sådan aggregerad statistik och mått som BNP, men man kan trots det hitta intressant data om svensk ekonomi – särskilt förändringarna mellan kvartal eller år eftersom ”felen” med BNP rimligen är likvärdiga.

+ There are no comments

Add yours