Sossestaten och andligheten


Martin och Boris tar ett avsteg från den sedvanliga nyhetsfloden för att göra en längre utläggning om psykisk ohälsa utifrån det psykiatriindustriella komplexet. Det går inte att göra deras oerhört fascinerande samtal rättvisa i en kortare sammanfattning så jag vill mest försöka fokusera på en av punkterna de tar upp, nämligen kontrasten mellan vårt moderna medvetande och det vi kan observera i antika texter när det kommer till andlighet.

Det verkar som att människan förr hade en mer konkret upplevelse av det gudomliga, det var inte ovanligt att kunna höra röster från andar och liknande väsen i öppen dager och att detta sågs som något normalt. Med tiden så går det att se att dessa typer av upplevelser blir färre och begränsade till ett fåtal individer. Dessa respekterades och sågs som profeter eller heliga på annat vis – de sista som har kontakt med den gudomliga sfären.

Idag blir de som hör röster och ser saker som inte är uppenbart ihopkopplade med en naturalistisk verklighet sedda som psyksjuka, denna typ av upplevelser har blivit så aparta i vår moderna självuppfattning att de inte får plats i någon rimlig kategorisering. Ett sätt att se verkligheten som kan ha varit normen för våra förfäder har blivit ett sjukdomstillstånd idag.

Jag vill inte mena att alla som hör röster eller lider av schizofreni ska behandlas som några med potentiellt högre andlig visdom, men jag ser den andliga förvirring som präglar moderniteten som en stark anledning till varför vi har så lätt att falla in i sämre psykologiska mönster. Vi förstår inte längre någonting av det som finns utanför en strikt naturalistisk uppfattning av verkligheten och saknar meningsfulla redskap för att ta oss till en position där vi kan fördjupa vår förståelse. Alla som i den situationen förnimmer något mer än vad som är brukligt behöver stämplas som sjuka eller onormala, annars spricker vår krampaktigt hållna gemensamma förståelse av den värld vi lever i.

Lite som sossestaten i övrigt alltså. Alla ska få plats i samma fyrkant. Alla måste få plats i samma fyrkant, annars förstörs allting. De som tar sig över sossenormerna på ett eller annat sätt måste förskjutas och fördömas, till varje pris.

Det är verkligen inte såhär man skapar ett friskt samhälle.

+ There are no comments

Add yours