Som statens omskolningsmyndigheter


Makten har ett intresse av att styra folkopinionen för att hålla ordning och skapa stabilitet. Den som sitter vid makten har samma intresse för att behålla makten över tid. Till sin hjälp har man bland annat statens olika myndigheter, kommittéer och delegationer. Men hur går det till egentligen, när staten talar om för sitt folk vilka åsikter man skall ha?