Sockenskola: tryggt, billigt och effektivt


En av kommunernas största kostnadsposter är skolan. En snabb kalkyl avslöjar hur ineffektivt kommunerna bedriver denna verksamhet. Vi ska titta på Huddinge kommun som exempel på vilka summor det handlar om. Här betraktar vi enbart det ekonomiska slöseriet och bortser från det som är ännu värre: den obligatoriska skolans slöseri med elevernas oersättliga levnadsår.