Socialstatens långsamma haveri


Den s.k. ”flyktingkrisen” rullar så sakteligen på, och i snigeltakt börjar insikterna om de ekonomiska konsekvenserna nå de bredare folklagren. Det tråkiga med ekonomiska skiften som innefattar kolossala strukturer som statsapparaten är att de går relativt långsamt, och förutsatt att man ignorerar varningstecken och projektioner så går det att driva det hela mycket långt, och därmed ställa till mycket omfattande ekonomisk skada. Sista ordet är ännu inte sagt vad gäller det ekonomiska resultatet av nu förd migrationspolitik, men att det kommer få omfattande konsekvenser torde redan stå klart.

+ There are no comments

Add yours