Socialisten Suhonen gillar inte aktiebolag


I SVT:s friskoledebatt mellan den liberale debattören Johan Ingerö och vänsterdebattören Daniel Suhonen vevades samma argument gång på gång. Friskolor är INTE bra eftersom de drivs i vinstintresse av aktiebolag.
Den här meningen hörs överallt i när och fjärran, och jag börjar uppriktigt sagt bli irriterad. För det första, jag är öppen för nya ideer, och ställer mig ödmjuk inför det faktum att friskolor kanske inte är optimalt, MEN friskolor är mer tillgängliga för vanliga människor än helprivata skolor. Och de ger bättre kvalitet och diversifiering än kommunala/statliga alternativ.

+ There are no comments

Add yours