Socialdemokratin slutade att vara relevant för många år sedan


Socialdemokraterna slutade egentligen att vara relevanta för den svenska samhällsutvecklingen redan på 1970-talet. När Tage Erlander avgick och lämnade över till den mer radikale Olof Palme började nedgången för partiet, både rent praktiskt men även ideologiskt. De enorma skattehöjningarna under 1970-talet tog kål på många svenska industrier, såsom exempelvis varvsindustrin, medan den fortfarande frodas i Finland.

+ There are no comments

Add yours