Socialdemokraterna vill att löntagarna ska vara svaga


Noterar att Socialdemokraterna på sin kongress beslutat att begränsa visstidsanställningarna. Syftet sägs vara att man vill stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden. Men i så fall är valet av instrument märkligt. Att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att välja anställningsformer stärker inte arbetstagarna, det försvagar arbetsgivarna.

+ There are no comments

Add yours