Snöskottning


Principer finns det tydligen olika sorter. Jag ska återkomma vid ett senare tillfälle om hur Sveriges riksdag på ett synnerligen flagrant sätt frångått grundlagens principer. Idag gäller det lite om det privata ägandet, kommuner och myndigheter. Enligt gällande svensk lag, se nedan eller på denna länk, är kommunen eller Vägverket skyldigt att sköta renhållningen inom stadsplanelagt område på vägar och gångvägar utanför privat mark. Men genom en brasklapp i samma lag, en särbestämmelse, kan kommunen, där de är väghållare ålägga intilliggande fastighetsägare att sköta renhållningen på gångbanor utanför sin fastighet!

+ There are no comments

Add yours