Snällismen föder rättsosäkerhet


I söndagens Agenda visades ett inslag om en romsk familj som efter 12 år i Sverige har fått ett avvisningsbeslut. Familjen har tidigare sökt asyl men fått avslag. Beslutet överklagades till högre instans och nu har domen slutligen vunnit laga kraft. Familjen ska utvisas då den saknar skyddsskäl. Under åren i Sverige har paret, som kommer från Serbien, skaffat fem barn. Det är runt dessa barns välbefinnande som inslaget tar sin utgångspunkt. Kan familjen inte få stanna för barnens skull? Hela frågeställningen blir väldigt konstig – paret har alltså startat ett liv och skaffat barn i ett land de sedan länge fått veta att de inte har rätt att stanna i.

+ There are no comments

Add yours