Sluta behandla sjukvården som Legobyggsatser


Regeringen och vänsterpartiet har kommit överens om att patienter som är äldre än 85 år ska slippa betala patientavgift. Och inget fel i det, om det går att undvika onödiga akutbesök tror jag att förslaget är självfinansierande. Men samtidigt – ett stort problem för svensk sjukvård är att politikerna tänker så fyrkantigt. Byggstenarna i sjukvården är kategorier som sjukvårdande behandling, läkarbesök, vårddygn, polykliniskt ingrepp och å vidare. Det är som när man bygger med Lego – slutresultatet kan inte överträffa beståndsdelarna.

+ There are no comments

Add yours