Slopa humanismen eller slopa totalitarismen?


Det är först när vi namngett ett spöke som vi kan börja förstå varför det hemsöker oss.
Vad är det egentligen vi talar om när vi frågar oss huruvida Europa klarar av att ”absorbera” en miljon migranter? Att EU:s befolkningstäthet skulle öka från 117,4 till 118,3 personer per kvadratkilometer är knappast ett större problem. Istället handlar det om att de institutionella förutsättningar som råder i Europa sätter nyanlända i kraftig ekonomisk beroendeställning till sina värdländer.

+ There are no comments

Add yours