Släpp inte in jämtlänningarna!


Antag att Jämtland styrts av en envålshärskare av typ Mugabe – med ungefär samma typ av politik. Antag att Sverige inte heller hade för avsikt att invadera Jämtland och avsätta landets envåldshärskare. Givet dessa förutsättningar, är den optimala lösningen för Sverige att helt stoppa migrationen från Jämtland? Det går att argumentera för att så skulle vara fallet. På kort sikt skulle 127 000 fattiga och lågutbildade jämtlänningar annars flytta till Sverige. De skulle ha svårt att få jobb, eftersom de inte talar vårt språk.

+ There are no comments

Add yours