Skyldig tills du själv bevisat motsatsen


De flesta västerländska rättssystem motsätter sig omvänd bevisbörda, dvs att den åtalade ska bevisa att hon är oskyldig.

+ There are no comments

Add yours