Skydda dina barn från sexualpropaganda


När det gäller modern underhållning och kultur för barn så är politiseringen så genomgående att den inte längre går att blunda för. Fenomenet att indoktrinera barn är givetvis inte något nytt. Alla historiens diktaturer har haft ett starkt fokus på att politiskt skola barn och unga in i statsideologin.