Skrattar hela vägen till banken!


Klimathotarna brukar ta för givet att oljebolagen och biltillverkarna är storföretag som gör allt de kan för att hindra den enligt alarmisterna nödvändiga omställningen från fossil energi för att minska koldioxidutsläppen och rädda klimatet. Verkligheten är naturligtvis den rakt motsatta. Bensinsorten grön 95 innehöll från början 5% etanol. Det var tänkt att den skulle ersättas av E10 som innehåller 10% etanol, men protester från folk som förstår sig på motorer varnade för att en stor del av fordonsflottans motorer inte skulle tåla så mycket etanol fick beslutets verkställighet fördröjt.

+ There are no comments

Add yours