Skolor som kräver ansiktsmask förlorar bidrag i Florida


Delstatsregeringen i Florida drar in finansiellt stöd till skolor som bryter mot delstatens förbud mot att tvinga skolelever att bära ansiktsmask, mot deras och föräldrarnas vilja. Förbudslagen är uppe för rättslig prövning.